ராஜபாளையம் நாய்
Rajapalayam Dog

ராஜபாளையம் நாய் :
இந்த வீடியோவில் நாம் காண்பது இந்திய நாய்களைப் பற்றிய ஒரு சிறப்புத் தோற்றம்: நாய் பொதுவாக நன்றியுள்ள வாழ்க்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாய் வீட்டிலேயே சிறந்த காவலாளி. நாய்க்குட்டிகள் அழகாகவும் நாய்களுக்கு அழகாகவும் இருக்கும். ஒரு வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட நாய் அதன் எஜமானர்களுக்கு உயிரைக் கொடுக்க முடியும். ஒருபோதும் கடிக்க வேண்டாம். எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பாதுகாப்பானது. இந்திய நாய்கள் தங்கள் எஜமானர்களுக்கு விசுவாசமாக வெளிநாட்டு நாய்களை விட சிறந்தவை. இந்த விஷயத்திற்கு வருவோம். உலகில் 350 க்கும் மேற்பட்ட இன நாய்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஆறு இந்திய நாய்கள். அங்கே. இந்த 6 வகைகளில், ராஜபாலயம், கன்னி. சிப்பராபரை மற்றும் கொம்பை நாய்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவை.

இந்திய வேட்டை நாய் வகையைச் சேர்ந்தது. ராஜபாலயம் இப்பகுதியில் ஏராளமாக இருப்பதால் ராஜபாளையம் நாய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த நாய் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படுகிறது. நன்கு வளர்ந்த பெரிய நாய் 65 முதல் 75 செ.மீ உயரம் வரை நிற்கக்கூடியது. ராஜபாளயம் ஆந்திராவில் இருந்து நாயக்கர் வம்சத்தின் விஜயநகர மன்னர்களால் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. போருக்கு எதிரான போரில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆங்கிலம். போர் பொங்கி எழும் மற்றும் குதிரையின் பின்னங்கால்கள் கடுமையாக சேதமடைகின்றன.இது கண்கள் பழுப்பு, வெள்ளி மற்றும் ஊதா. காட்டு பன்றிகள் வேட்டையாட அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இன்று நாய் இனப்பெருக்கம் வெளிநாட்டு காமங்களால் திசை திருப்பப்படுகிறது. வீட்டு நாய்களை விட வெளிநாட்டு நாய்கள் பராமரிக்க அதிக விலை அதிகம். மற்றொரு வீடியோவில் மற்றொரு வகை இந்திய நாய்களைப் பார்ப்போம். Inaintirunkal.

Rajapalayam Dog :
What we see in this video is a very special look at Indian dogs: the dog is usually called the Grateful Life. The dog is the best guard in the house.Puppies are cute to look at and look great for dogs. A home-grown dog can give life to its masters. Never bite.Safe in all situations. Indian dogs are better than foreign dogs in their loyalty to their masters.Let us get to the subject. There are over 350 breed dogs recognized in the world. Six of them are Indian dogs. There.Of these 6 varieties, Rajabhalayam, Virgo. The dogs of Chipparaparai and Kombai are from Tamil Nadu.

Belongs to the Indian hunting dog genre. Rajapalayam is also known as the Rajapalayam dog because of its abundance in the area.

The dog is found in black and white brown.A well-groomed large dog can stand 65 to 75 cm tall.Rajapalayam was brought to Tamil Nadu from Andhra Pradesh by the Vijayanagara kings of the Nayakkar dynasty.Was used heavily in the war against the English. The battle rages on and the horse’s hind legs are severely damaged.Its eyes are brown, silver and purple. Wild pigs have been increasingly used to hunt.

Dog breeding today is distracted by foreign lusts. Foreign dogs are more expensive to care for than domestic dogs. And in another video we will see another type of Indian dogs. Inaintirunkal.

Source:https://www.youtube.com/watch?v=AH5tVR1_TBI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *