ராஜபாளையம் நாய்கள் வரலாறு மற்றும் தகவல்
Rajapalayam Dogs History And Information

Rajapalayam Dogs

ராஜபாளையம் நாய்கள் வரலாறு மற்றும் தகவல் :
கர்நாடக போர், பாலிகர் போர் பங்கேற்பு, நெடுஞ்சாலை பயணிகளை கொள்ளையடிக்க தென்னிந்தியாவின் போலிகர் பழங்குடி குலத்தினரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது, பார்வை ஹவுண்ட் ….

Rajapalayam Dogs History And Information :
carnatic war, polygar war participation,used by poligar tribal clan of southindia to rob highway traveller,sight hound….

Source :https://www.youtube.com/watch?v=k-Z-2VM2iYI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *