சிப்பிப்பாரை – தமிழ்நாடு இன நாய்கள் Chippiparai – tamilnadu breed dogs

சிப்பிப்பாரை – தமிழ்நாடு இன நாய்கள் :
சிப்பிப்பாரை – தமிழ்நாடு இன நாய்கள் வழக்கமான நிறம் ஒரு மங்கலான, சிவப்பு பழுப்பு, லேசான கருப்பு நிற கோட், வெள்ளி-சாம்பல், மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அல்லது வெள்ளை அடையாளங்கள் மற்றும் நீண்ட வளைந்த வால். மற்ற வண்ணங்கள், குறிப்பாக சாம்பல் மற்றும் பன்றியின் மாறுபாடுகளும் ஏற்படுகின்றன. இது ஒரு நடுத்தர நாய், சுமார் 25 அங்குலங்கள் அல்லது 63.5 செ.மீ., ஒரு சமீபத்திய ஆய்வில் ஆண்கள் சராசரியாக 63.0 செ.மீ மற்றும் பெண்கள் ஏறக்குறைய 56.0 செ.மீ. இது ஒரு குறுகிய கோட் கொண்டது, அது மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளது; ஒட்டுமொத்தமாக கோட் வளர்ந்தால் அதன் மீது ஒரு பிரகாசம் இருக்கும். பிரகாசிக்கும், ஷெல் போன்ற தோற்றம் பெரிதும் விரும்பப்படுகிறது. இந்த வகையான கோட் வெப்பமான காலநிலைக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. இந்த ஹவுண்ட் உண்ணி மற்றும் பிளைகளுக்கு குறைவாகவே வாய்ப்புள்ளது, அவற்றின் குறுகிய கோட் எளிதாக கண்டறியும். ஒட்டுமொத்த தோற்றம் ஸ்லோஜி அல்லது ராம்பூர் கிரேஹவுண்டின் தோற்றத்துடன் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது.

சிப்பிப்பாரை ஒரு வலுவான விலங்கு, இது கால்நடை பராமரிப்பு தேவையில்லை. இது இளம் கட்டங்களில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக உள்ளது. இதற்கு நிறைய உடற்பயிற்சி தேவைப்படுகிறது, அது வேட்டையாடுவதற்கான ஒரு இனமாகும். சிப்பிபராய் ஒரு அறிவார்ந்த இனம் மற்றும் ஒரு அற்புதமான கண்காணிப்பு நாய். இது ஒரு மனிதர் நாய் என்ற நம்பிக்கைக்கு மாறாக, சிப்பிபராய் ஒழுங்காக சமூகமயமாக்கப்பட்டால் மக்களுடன் நன்றாகப் பழகுகிறார். சிப்பிபராய் மனித தோழமையை நேசிக்கிறார், அது தனிமையில் இருப்பதை வெறுக்கிறது. இது அதிக வேகத்தில் திறன் கொண்டது மற்றும் ஒரு முயலை எளிதில் முறியடிக்க முடியும்.

இந்த ஹவுண்ட் உண்ணி மற்றும் பிளைகளுக்கு குறைவாகவே வாய்ப்புள்ளது, அவற்றின் குறுகிய கோட் எளிதாக கண்டறியும். ஒட்டுமொத்த தோற்றம் ஸ்லோஜி அல்லது ராம்பூர் கிரேஹவுண்டின் தோற்றத்துடன் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது.

Chippiparai – tamilnadu breed dogs :
Chippiparai – tamilnadu breed dogs The typical color is a fawn, reddish brown, slight black tinged coat, silver-grey, with very limited or no white markings and long curved tail. Other colors, particularly variations of grey and fawn, also occur. This is a medium dog, around 25 inches or 63.5 cm at the withers, in a recent study males averaged approximately 63.0 cm and females approximately 56.0 cm at the withers. It has a short coat that is very close; on the whole the coat if kept groomed has a shine on it. A shining, shell-like appearance is greatly desired. This kind of coat makes it ideal for hot climates. This hound is also less prone to ticks and fleas, with their short coat providing easy detection. The overall appearance is very similar to that of the Sloughi, or the Rampur Greyhound. 

The Chippiparai is a robust animal needing little or no veterinary care. It is so active during young stages. It does need lots of exercise, as it was and is a breed meant to hunt. Chippiparai is an intelligent breed and a wonderful watch dog. Contrary to the belief that it is a one -man dog, Chippiparai gets along well with people if it is properly socialized. Chippiparai loves human companionship and it hates to be in isolation. It is capable of great speed and can overtake a hare with ease. 

This hound is also less prone to ticks and fleas, with their short coat providing easy detection. The overall appearance is very similar to that of the Sloughi, or the Rampur Greyhound. 

Source:https://www.youtube.com/watch?v=mQtIFZBtInc

சிப்பிப்பாரை இந்திய நாய் இனம் – பகுதி 1
Chippiparai Indian Dog Breed – part 1

சிப்பிப்பாரை இந்திய நாய் இனம் :
சிப்பிப்பாரை இந்திய நாய் வளர்ப்பு காதலன் பிற நாடுகளில் ‘சிப்பிப்பாரை ‘ அல்லது ‘ஹவுண்ட்’ என்று பிரபலமாக அழைக்கப்படும் ஒரு பூர்வீக இந்திய நாய் இனத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்று பார்ப்போம். திரு. பொன் ராம் தமிழ்நாட்டின் சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்.

நாய் வேட்டை நோக்கங்களுக்காக சிறந்த இனங்களில் ஒன்றாகும். இது ஒரு மெல்லிய வால் கொண்டு 30 அங்குலங்களுக்கு மேல் வளரும். சமீபத்தில் இந்த இனம் இந்திய இராணுவத்திலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது பூர்வீக / இந்திய நாய் பிரியர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஊக்கமாகும். இது சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டது மற்றும் எந்த காலநிலையையும் வாழக்கூடியது. இவரது இந்திய நாய் இனத்தைப் பற்றி மேலும் அறிய வீடியோவைப் பாருங்கள்.

இது சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டது மற்றும் எந்த காலநிலையையும் வாழக்கூடியது. இவரது இந்திய நாய் இனத்தைப் பற்றி மேலும் அறிய வீடியோவைப் பாருங்கள்.

Chippiparai Indian Dog Breed :
Chippiparai Indian Dog Breed Lover Let us see how to grow a native indian dog breed which famously known as ‘Chippiparai’ or ‘Hound’ in other countries with Mr.Pon Ram hailing from Sivagangai District in Tamil Nadu. 

Dog is one of the best breeds for hunting purposes. It grows for more than 30 inches with a thin tail. And recently this breed has been included in the Indian Army too which is a big boost for native / indian dog lovers. It has the best immunity power and can survive any climate. Watch the video to learn more about the Native indian dog breed. 

It has the best immunity power and can survive any climate. Watch the video to learn more about the Native indian dog breed. 

Socure:https://www.youtube.com/watch?v=Wue19sFFp6Q

தமிழ்நாடு நாய் இனம் சிப்பிப்பாரை
Tamil Nadu dog breed chippiparai

தமிழ்நாடு நாய் இனம் சிப்பிப்பாரை :
சிப்பிபராய் என்பது ஒரு பார்வை-ஹவுண்ட் ஆகும், இது தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் வளர்க்கப்படுகிறது.

Tamil Nadu dog breed chippiparai :
Chippiparai is a sight-hound that originated and has been bred in Tamil Nadu in South India.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=PtIuCr7XOx4

சிப்பிப்பாரை நாய் இனங்கள்
Chippiparai Dog Breeds

சிப்பிப்பாரை நாய் இனங்கள் :
ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் அரச குடும்பங்களிடையே வேட்டையாடும் இனமாக பிரபலமான சிப்பிபராய் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு பார்வைக்குரிய இனமாகும். இந்த இனம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரச குடும்பங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது ..

Chippiparai Dog Breeds :
Once popular as a hunting breed among the royal families in India, Chippiparai is a sighthound breed from India. This bred was the favourite of the royal families in Tamilnadu..

Source : https://www.youtube.com/watch?v=oUbtfK3_LC4

சிப்பிப்பாரை நாய்கள் திட்டம்
Chippiparai Dogs Project

சிப்பிப்பாரை நாய்கள் திட்டம் :
ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் அரச குடும்பங்களிடையே வேட்டையாடும் இனமாக பிரபலமான சிப்பிபராய்ஸ் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு பார்வைக்குரிய இனமாகும்.

Chippiparai Dogs Project :
Once popular as a hunting breed among the royal families in India, Chippiparaiis a sighthound breed from india.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=sJhoyKAXhkQ