கன்னி நாய்களின் அற்புதமான தாவல்
Amazing Jump Of Kanni Dogs

கன்னி நாய்களின் அற்புதமான தாவல் :
கன்னி நாய்களின் அற்புதமான ஜம்ப். இந்த நாய் ஒரு தென்னிந்திய நாய் இனமாகும்.

Amazing Jump Of Kanni Dogs :
Amazing jump of kanni dogs.This dog is a south indian dog breed.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=vLi7Jcpnq18g

கன்னி நாய் அசல் இந்திய இனம்
Kanni dog the original indian breed

கன்னி நாய் அசல் இந்திய இனம் :
தமிழ்நாட்டில் வயதான காலத்தில் புதிதாக திருமணமான சிறுமிகளுக்கு பாதுகாவலர் …… ஏனெனில் கன்னி நாய் இந்திய நாய் இனங்களில் உள்ள எந்த நாயையும் விட பெண்களுக்கு நன்கு இணைக்கப்பட்ட மற்றும் விசுவாசமாக உள்ளது.

Guardian to newly married girls during olden age in tamilnadu ……because kanni dog is a well attached and loyal to women than any dog in the indian dog breeds

Source : https://www.youtube.com/watch?v=N8LCWooqaEo

சிப்பிப்பாரை நாய்கள் திட்டம்
Chippiparai Dogs Project

சிப்பிப்பாரை நாய்கள் திட்டம் :
ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் அரச குடும்பங்களிடையே வேட்டையாடும் இனமாக பிரபலமான சிப்பிபராய்ஸ் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு பார்வைக்குரிய இனமாகும்.

Chippiparai Dogs Project :
Once popular as a hunting breed among the royal families in India, Chippiparaiis a sighthound breed from india.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=sJhoyKAXhkQ

ராஜபாளையம் நாய் திட்டம்
Rajapalayam Dog Project

Source : https://www.youtube.com/watch?v=BxFPSaFCeKo

கோம்பை நாய்
Kombai Dog

கோம்பை நாய் :
இந்த நாய் இனத்தினை டெஸ்மாண்ட் மோரிஸ் எனும் விலங்கியல் நிபுணர் செங்கோட்டை நாய்கள் எனும் அழிவுற்ற நாய் இனத்தின் உறவுகளாக குறிப்பிட்டுள்ளார். செங்கோட்டை நாய்கள் என்பவை புலியையே வேட்டையாடும் வீரம் கொண்டவையாக அறியப்படுகின்றன. இரண்டு செங்கோட்டை நாய்கள் இணைந்து புலியை வென்றுவிடுமென கூறப்படுகிறது.

Kombai Dog :
The Kombai dog are one of the Tamil dog breeds. This dog breed is still in Tamil Nadu. It belongs to the hunter type. A hero with a high bravery and a clue to the commandments .. This hunt is being developed for the sake of the custodians.

Desmond Morris, a zoologist, has identified this dog as the relationship of a dogged dog called dogs dogs. Red Dog dogs are known for hunting tigers. Two Red Fort dogs are said to win the tiger.